Geschiedenis

VVD-deelraadslid Centrum, Gerard Smink, vestigde in een notitie aan de deelraad de politieke aandacht op het verdwijnende cultuurgoed de draaiorgels. Waren er voor de oorlog zo'n 40 orgeldraaiers, nu zijn dat er slechts 3. Orgeldraaiers worden op straat bedreigd en het is niet eenvoudig er een boterham mee te verdienen. Vergunningenbeleid van de gemeente bracht beperkingen met zich, evengoed als boze buurtbewoners en ondernemers.

De stichting Heijmeijer van Heemstede besloot samen met de stichting Hart voor Amsterdam, Aad Toth en Senny Chan er de schouders onder te zetten door een draaiorgelfestival te organiseren in de Amsterdamse binnenstad.

Het eerste festival vond plaats in 2004. Ernst Daniel Smid, Willeke Alberti, Jacques d'Ancona en Anne Lize van der Stoel bezochten alle orgels en beoordeelden de kwaliteiten. Op De Dam nam Jos Brink de prijsuitreiking voor zijn rekening.

Het succes van het eerste jaar bracht de stichting Heijmeijer van Heemstede ertoe het Draaiorgel Comite Amsterdam op te richten, zodat een apart comite zich volledig kon richten op het behoud van dit Amsterdamse erfgoed.

Dorothy Beynes van de stichting Heijmeijer van Heemstede organiseerde samen met Hans Valks enige jaren het festival.

Sinds kort heeft de onafhankelijke stichting Draaiorgelfestival Amsterdam hun zeer gewaardeerde werkzaamheden over genomen.

 

Geen draaiorgelfestival zonder het Amsterdamse (levens-)lied. Vandaar dat het Zwanenkoor vanaf het begin hun medewerking wilde verlenen. Het stichtingsbestuur, maar belangrijker nog, de bezoekers van het festival waarderen de bijdrage van het Zwanenkoor zeer!

 

In dit korte historische overzicht mag niet onvermeld blijven, dat hotel Krasnapolsky jarenlang de Amsterdamborrel letterlijk voor hun rekening heeft genomen. Ook daarvoor: hulde!

 

De gastvrijheid, het warme gevoel en de uitmundende service van Restaurant de Roode Leeuw, draagt nu ook al weer enige jaren bij aan ons gezamelijke doel om het Draaiorgelfestival Amsterdam te kunnen organiseren.

Vol enthousiaisme sponsoren zij onze Amsterdam Borrel waardoor wij onze partners en sponsors met alle plezier kunnen ontvangen.

 

 

 

 

Het Zwanenkoor

 

 

Kaart

Volg ons op Facebook

Facebook

Partners

FEBO
FEBO

Febo