YouTube & Foto's

Onze liefhebbers filmen ook...

 

 

 

 


 

AT5 Nieuws

 

 

 


 

Interview HP December 2012

Dorothy Beynes - Heijmeijer van Heemstede

In Het Pierement staat het draaiorgel in al zijn verschijningsvormen centraal, maar de mens rond het orgel is min- stens zo belangrijk. Het kan dan gaan om mensen direct rond het orgel (exploitanten, eigenaren) maar ook mensen die het mogelijk maken dat orgels hun klanken kunnen laten horen. Denk hierbij aan verstrekkers van vergunningen, maar ook aan comité’s, stichtingen en andere verbanden die draaiorgelklanken laten voortbrengen. In dit kader gaat het om de organisatie die het draaiorgelfestival te Amsterdam mogelijk maakt.
Het woord is aan Dorothy Beynes - Heijmeijer van Heemstede, tot voor kort voorzitter van de door haar opge- richte Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam.
‘In feite ben ik altijd op zoek om te kij- ken waar ik met de Stichting Heijmeijer van Heemstede misschien een verschil kan maken. Iets mooier maken, iets ver- beteren of een actie ondernemen om een bepaalde groep, die belangrijk is voor de stad, weer een gezicht te geven. Dit laatste geldt natuurlijk heel duide- lijk voor de draaiorgels in onze hoofd- stad.
Iemand uit de Stadsdeelraad Centrum maakte mij in 2003 attent op het feit dat er nog maar drie draaiorgels op de straat kwamen. Natuurlijk verdien je weinig met een orgel, maar ook bleek al gauw dat de mannen vaak openlijk bedreigd werden en moesten vertrekken omdat de winkeliers kennelijk liever hun eigen lawaai hoorden, namelijk de popmuziek, die soms keihard door de winkels galmt.
Ik ging nadenken en besloot een groot festival te organiseren op de Dam. Ik nam contact op met Daphne Grimmelikhuizen, directeur van ‘Hart voor Amsterdam’, die ik wist over te halen om met mij mee te doen. Verder sloten zich aan Aad Toth en Senny Chan en met zijn vieren hebben we toen in 2004 een geweldig festival op touw gezet.
Jos Brink, die ik goed kende, bood aan om alles aan elkaar te praten en vervol- gens sloten Jacques d’Ancona, Willeke Alberti en Ernst Daniel Smid zich aan.

 

 

 

 

Kaart

Volg ons op Facebook

Facebook

Partners

FEBO
FEBO

Febo