Wie zijn wij

De stichting Draaiorgelfestival Amsterdam wil de aandacht vestigen op het draaiorgel als onderdeel van de typisch Amsterdamse cultuur en daaraan ook een stimulans geven.
 
Het bestuur van de stichting Draaiorgelfestival Amsterdam bestaat uit:
 
Anne Lize E.C. van der Stoel - Voorzitter 

"Als voorzitter van het stadsdeel Centrum stuitte ik op de problematiek inzake het draaiorgel.
Boze winkeliers en bewoners stuurden het draaiorgel de straat uit. Draaiorgels verdwenen over de landsgrenzen en staan daar te verpieteren.
Door het invoeren van een speelrooster kregen de draaiorgelbespelers meer mogelijkheden om in de binnenstad te spelen.
Het toenmalige VVD-deelraadslid Gerard Smink en ik ontwierpen maatregelen om het draaiorgel blijvend kansen te bieden in de Amsterdamse binnenstad. Zo ontstond in 2004 het Draaiorgelfestival en mocht ik deel uit maken van de jury. 
Toen in 2009 de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur, Dorothy Beynes, de hamer wilde overdragen, nam ik van harte de uitdaging aan om het draaiorgel voor toekomstige generaties te behouden."
 

Piet Bood - Penningmeester

Arie Martijn Schenk - Secretaris

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorothy Beynes- Heijmeijer van Heemstede - Erelid van het bestuur sinds 2011

 

Mijn naam is Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede, een geboren Amsterdamse en daarom altijd begaan met onze stad en vooral met het behoud en de verfraaiing ervan,
waarvoor ik in 1996 de Stichting Heijmeijer van Heemstede heb opgericht.
Toen ik in 2004 hoorde over het wegkwijnende draaiorgel in Amsterdam, er waren nog maar drie orgeldraaiers werkzaam in de stad, wilde ik mij inzetten om de populariteit van dit mooie instrument te vergroten.
Vanuit die Stichting heb ik eerst twee gevelstenen van Draaiorgels laten hakken door Hans ’t Mannetje, die geplaatst zijn op de Zeedijk en op de Vijzelstraat.
 
Vervolgens hebben wij een groot Festival georganiseerd op de Dam met tientallen draaiorgels.
Jos Brink praatte alles aan elkaar en ook trad het Zwanenkoor op, dat in de jaren daarna altijd bij ons is gebleven.
Het was een geweldig succes en later hebben wij dan ook een aparte Stichting Draaiorgel Festival opgericht dat jaarlijks een kleurrijk feest op de Dam organiseert met veel van de mooiste draaiorgels uit het hele land.
Veel bekende Nederlanders zoals o.a. Andre van Duin, de burgemeester Van der Laan, Willeke Alberti en Ronald Plasterk hebben de festivals geopend. Als oprichter hoop ik dat dit Festival nog vele jaren met succes mag worden voortgezet!

Contactgegevens: 

Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam

Rooseveltlaan 74 1hg

1078NM Amsterdam

06-29023116

 

info@draaiorgelfestivalamsterdam.nl

 

Donateur worden?

De stichting Draaiorgelfestival Amsterdam, de draaiorgelmensen, het Zwanenkoor en artiesten werken belangeloos mee aan het jaarlijkse festival in de Amsterdamse binnenstad.

Zo ook de Kring van Draaiorgelvrienden, die ieder jaar weer een scala aan draaiorgels uit het hele land voor u weet te selecteren.

Toch zijn er kosten verbonden aan de organisatie van het festival. Het podium op de Dam, de geluidsinstallatie, vergunningen, publiciteit, vervoer van en electra voor de orgels.

 

U kunt het draaiorgelfestival ondersteunen door donateur te worden!

Dat doet u door tenminste 15,- of meer te doneren aan de stichting Draaiorgelfestival Amsterdam op

rekeningnummer NL 39 INGB 0005086677

 

Dank u wel!


Kaart

Volg ons op Facebook

Facebook

Partners

FEBO
FEBO

Febo